• Overnatting med forkost
  • én runde golf per voksen per rom på avreisedagen